Applications

Contact us

  • Shanghai JiaJing Machinery Co.,Ltd.
  • 9th Floor, No.6 Building No.299 West Jiangchang Road, Shanghai, China
  • Tel:0086-21-61400508
  • Fax:0086-21-58338367
  • Email:jiajing-tuiguang@shjiajing.com
Total 1 pages 1 Records

Online Service

X